12 Ιουν 2012

Σκέφτομαι και γράφω

Αχός πολύς ακούστηκε για το θέμα τις τελευταίες ημέρες και ανέσυρα αυθορμήτως ένα σκιτσάκι από τα παλιά....