29 Μαΐ 2015

... Κι εσύ δεν Λάμπης Μπάμπη μου!

Το σκίτσο μου, από το φύλλο αυτής της Κυριακής - που κυκλοφορεί Σάββατο.