... "Εβαπτίσθη, εμαυρώθη"!... "Autocue" της Κυριακής.